Intuitiv medial rådgivning

Har du en speciell fråga du söker svar på? Det kan handla om framtida livsval som arbete, utbildning eller flytt, hur förhållandet du just inlett ser ut att arta sig, om du ska renovera din nuvarande bostad eller skaffa en ny eller något annat som ger dig huvudbry. Med hjälp av bl a kort, pendel och intuition undersöker jag hur det ser ut om du väljer ett särskilt alternativ, vad som kan vara värt att tänka på mm. Det som framkommer blir en hjälp för dig när du fattar dina beslut. Det kan också ge nya infallsvinklar som du inte själv tänkt på.

Kontakta mig via mail för att boka. Vanligtvis går det till så att du skickar dina frågor och att jag jobbar med dem och skriver ner det jag får till mig. Därefter mailar jag protokollet till dig. Om du så önskar kan vi ha sessionen via telefon.