Av vilken anledning anlitar man en djurkommunikatör?

Många anlitar en djurkommuniktör av den enkla anledningen att de är nyfikna på vad som rör sig i deras husdjurs hjärna. De vanligaste frågorna man vill ha svar på är hur djuret mår och om det trivs i sin familj.

Många har väl någon gång tänkt att "tänk om mitt djur ändå kunde tala"! Och det kan det ju faktist. Det är vanligt att det vid kommunikationerna inte bara kommer fram hur djuret mår och har det. Många gånger har djuren också  budskap till matte och husse. De delar våra liv och våra hemligheter och är ofta väldigt kloka.

Många anlitar en djurkommunikatör för att få svar på specifika frågor. Det kan t ex handla om vilket bett hästen tycker bäst om, vilka aktiviteter som hunden tycker är roliga eller vart katten håller hus när den är borta i flera dagar. Ofta får du raka och tydliga svar på de här frågorna. Och bli inte förvånad om ditt djur överraskar dig med sitt svar!

En annan anledning till att anlita en djurkommunikatör kan vara att man misstänker att djuret har ett hälsoproblem av något slag. I en kommunikation kan djuret berätta mer om var det har ont och hur det känns. Men det är aldrig en ersättning för att besöka veterinär. Däremot kan informationen vara värdefull för att hitta orsaken till ohälsan.

Några söker upp en djurkommunikatör för att komma till rätta med någon typ av oönskat beteende hos sitt djur. Jag läxar aldrig upp ett djur och kan inte ensam får det att ändra sitt beteende. Det jag bidrar med är att förklara för djuret hur du som ägare upplever det och be djuret förklara orsaken till beteendet. Genom denna ömsesidiga förståelse kommer många djur och deras ägare till rätta med oönskade beteenden och får en djupare relation till varandra.

Många som har anlitat en djurkommunikatör säger att det har bidragit till att de förstår sitt djur bättre och att de kan läsa djuret på ett annat sätt!