Etiskt förhållningssätt

  • Min främsta drivkraft med djurkommunikation är att bidra till ökad försåelse mellan männsikor och djur. Jag åtar mig inga uppdrag där det framgår att det finns andra önskemål eller skäl.
  • Jag pratar aldrig med ett djur utan ägarens tillåtelse och jag tvingar mig inte på ett djur som tydligt visar att det inte vill prata (jag kommer dock att göra ytterligare försök).
  • Djurkommunikation och healing till ditt djur kan aldrig ersätta veterinärvård om du misstänker att ditt djur är sjukt, de kan dock vara värdefulla komplement.
  • Healing på människor kan aldrig ersätta läkarvård eller medicinering, det kan dock vara ett värdefullt komplement.
  • Jag ger inga utfästelser om behandlingsresultat av healing.
  • Jag ger inga råd angående behandling eller avlivning av djur.
  • Jag skriver ner samtalen vid djurkommunikation ordagrant, de enda ändringarna jag gör innan jag skickar avskriften till dig är att korrigera stav- och slarvfel.