Hur går en konsultation i djurkommunikation till?

När jag pratar med djur gör jag för det mesta det på distans, alltså via telepatisk kommunikation. Fördelen med det är att jag inte färgas av de intryck jag kan få av dig, ditt djur eller platsen.

När du bokar in din konsultation mailar eller skickar du en bild av djuret du vill att jag ska prata med. Det enda jag vill veta om ditt djur är namn, ålder och kön. Dessutom skickar du med de frågor du vill att jag ska ställa till djuret och om det är något särskilt du vill att jag ska förmedla.  

När jag tar kontakt med ditt djur frågar jag det alltid om det vill prata. Det är väldigt ovanligt att de inte vill det, för de har ofta mycket att berätta. Därefter får djuret berätta fritt om vad det vill innan jag ställer de frågor som du har skickat med och förmedlar dina budskap. Jag skriver ner hela samtalet i dialogform. Det brukar bli runt två A4-sidor. När samtalet är avslutat mailar jag det till dig. Efter att du fått samtalet har du möjlighet att ställa kompletterande frågor om det är något som är oklart eller behöver tydliggöras. 

Jag kan även ge ditt djur healing, på distans eller "live". Jag ger aldrig healing i direkt samband med djurkommunikationen om vi inte har kommit överens om det i förväg.

Tillsammans med det nedskrivna samtalet får du en faktura, om du inte valt att betala i förskott.