Vad har ditt djur att berätta?

Alla som har en relation till djur vet att de har mycket att förmedla till oss, inte minst kärlek, värme och trygghet. Ingen av oss tvivlar på att djuren har en själ och förmåga att kommunicera. 

Djurkommunikation sker på telepatisk väg där jag som djurkommunikatör får till mig ord, bilder och känslor från det djur jag talar med. Jag skriver ner samtalet och vidarebefordrar det i sin helhet till dig som djurägare.

Många vänder sig till en djurkommunikatör därför att de upplever att det finns ett problem i relationen eller i djurets beteende. Jag arbetar i en anda av förståelse och går aldrig in och tillrättavisar ett djur. Däremot försöker jag förstå och förmedla varför djuret beter sig som det gör. Denna kunskap förmedlar jag till dig som djurägare och du får råd kring vad du kan tänka på och hur du kan hantera problemet.

För att du och ditt djur ska få ut så mycket som möjligt av kommunikationen kan du skicka med frågor och funderingar som du vill ha svar på eller sådant som du vill förmedla till ditt djur. Det kan också vara mycket intressant att fråga djuret om det har några råd till dig. Djuren får ofta dela våra hemligheter och de är superkänsliga för våra känslor och stämningslägen. De har ofta djupa insikter om oss och vill dela med sig av sina kärleksfulla råd.