Välkommen till djurens värld!

Välkommen till Helheten i Hornborga

Min vision är att bidra till en bättre värld genom ökad förståelse mellen djur och människor. Jag arbetar med djurkommunikation, kanalisering av kraftdjur, healing och intuitiv medial rådgivning.

Främst arbetar jag via telepatisk kommunikation, det vill säga på distans- var du, ditt djur eller jag befinner oss är av underordnad betydelse. Kommuniktaion på telepatsik väg handlar om att förmedla budskap genom den energi som alla varelser och allt runt oss består av. Vi och våra tankar är energi, de har bara olika form. Precis som att vatten kan ta formern av is, ånga och vatten.

Djurkommunikation handlar om att hjälpa djur och människor att fördjupa sin relation. Jag jobbar i andan av kärlek och förståelse och går aldrig in i samtalet med inställningen att korrigera eller tillrättavisa.